جهیزیه

لیست درخواستی جهیزیه

ليستي كه در زير آمده است ليست جهيزيه اي هست كه يكي از مشتريان عزيز براي ما بصورت كلي تهيه كرده بودند و درخواست قيمت داشتند و ما قيمت هاي حداقل را براي اين موارد نوشته ايم؛

بر روي نوشته هاي آبي كليك نماييد تا صفحه مربوط باز شود.

سرویس تخت خواب:

سرويس خواب از حداقل 850 هزار تومان شروع و تا حداكثر 4.500.000 تومان:

Tags: