ميز گرد

ميز عسلي صفحه منبت

ميز تك

ميز عسلي

ميز جلومبلي

جنس چوب پايه از چوب راش

جنس صفحه از MDF

روي صفحه شيشه به دلخواه و سليقه مشتري قابل اجرا مي باشد.

شيشه 6 ميل مثل چيزي كه در عكس هست و يا شيشه 8 ميل يا حتي 10 ميل ابزاري

قیمت:180,000 تومان
ميز گرد صفحه منبتي